Chương trình có tham khảo tài liệu hướng dẫn của bạn LyThamHoa bên forum
diendan.zing.vn/volam2 .
Các bạn nên quét virus trước khi dùng nêu thấy nghi ngờ.
Hy vọng có ích cho các bạn. Giải nén và chạy ! Have fun!
Tải Vl2Support Về Tại Đây [You must be registered and logged in to see this link.]